35 doanh nghiệp Việt tiếp thị nông sản tới khách hàng Trung Quốc

35 doanh nghiệp Việt Nam đang tiếp thị nông sản với khách hàng Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị giao thương trực tuyến hàng hóa nông sản, thực phẩm Việt Nam - Trung Quốc kéo dài từ 21 - 23/4/2020 với 6 phiên giao dịch, quảng bá, xúc tiến... Xem thêm »