300.000 tỷ đồng hoàn thiện giao thông khu Đông

TP HCM kỳ vọng bứt phá nhờ TP sáng tạo phía Đông. Ưu tiên kết nối liên vùng Theo kế hoạch của Sở Giao thông vận tải , có 4 nhóm... Xem thêm »