Doanh nghiệp được khấu trừ 30% chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Doanh nghiệp được khấu trừ không quá 30% chi phí lãi vay phát sinh trên tổng doanh thu thuần từ 24/6. Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi,... Xem thêm »