Chiến lược ngành chăn nuôi: 30% sản phẩm được chế biến sâu vào 2045

Thủ tướng vừa phê duyệt chiến lược phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Trong đó, chiến lược xác định phát triển ngành chăn nuôi... Xem thêm »