Thủ tướng: Phát triển đô thị thông minh không thực hiện theo phong trào

Diễn đàn cấp cao đô thị thông minh ASEAN có chủ đề “Đô thị thông minh – hướng tới cộng đồng bản sắc và phát triển bền vững vì một... Xem thêm »