Nguồn vốn xử lý ô nhiễm môi trường chỉ đạt 0,3% ngân sách Trung ương

Tại ngày làm việc thứ ba, đợt hai của kỳ họp thứ 10 (4/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế, xã hội,... Xem thêm »