Thêm 2 gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam tìm được nhà thầu

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12-XL -Thi công xây dựng đoạn Km301 – Km307, dự án thành phần... Xem thêm »