HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương đầu tư 3 dự án công

Ngày 14/5, kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua 3 dự án quan trọng sẽ triểm khai tại một số địa bàn như Quỳnh Lưu và Nam Đàn có tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng. Xem thêm »