Hàng chục doanh nghiệp nước ngoài muốn được kinh doanh đa cấp tại Việt Nam

Năm 2019, Bộ Công Thương tiếp nhận 41 lượt hồ sơ xin cấp phép kinh doanh đa cấp, chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chỉ có 3 DN đủ điều kiện được cấp phép. Xem thêm »