Thị trường căn hộ Hà Nội: Giao dịch trầm lắng

Số lượng căn hộ bán được tại Hà Nội trong quý III giảm 3% theo quý và giảm 44% theo năm Xem thêm »