Nhiệt điện Long An 1 và 2 chuyển đổi sang LNG

Tỉnh Long An đã có Tờ trình gửi Bộ Công Thương, kiến nghị chuyển đổi công nghệ dự án Nhà máy nhiệt điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu than trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh sang dự án Nhà máy nhiệt điện Long... Xem thêm »