NHNN chính thức tung gói tín dụng 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0%

Đây là gói vay dành cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc. Thông tư vừa được ban hành trong ngày 7/5 và có hiệu lực phát hành ngay trong ngày. Xem thêm »