4 tháng đầu năm, cả nước có 15 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2020 đạt 19,7 tỷ USD, giảm 18,4% so với tháng 3, nhưng lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vẫn tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, với 15 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ... Xem thêm »