“Kích hoạt” hệ thống cảnh báo sớm, tránh kiện phòng vệ thương mại khi EVFTA có hiệu lực

Hệ thống cảnh báo sớm cần được kích hoạt để tăng tính phòng ngừa với các loại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU nhằm tránh dính kiện phòng vệ thương mại khi EVFTA có hiệu lực. Xem thêm »