Phân loại 12 dự án yếu kém ngành Công Thương, kiên quyết cho phá sản dự án không thể phục hồi

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, đối với các dự án không thể tái cơ cấu, phục hồi, kiên quyết cho phá sản, giải thể, hoặc phương án khác để giảm bớt thiệt hại cho Nhà nước. Xem thêm »