12 đại dự án ngành công thương ôm nợ hơn 63.000 tỉ, lỗ hơn 26.300 tỉ

Bên trong Nhà máy Gang thép Thái Nguyên – gắn với dự án Giang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 – Ảnh: NAM TRẦN Chính phủ vừa có báo cáo... Xem thêm »

Dự án Bột giấy Phương Nam rao mãi vẫn ế

Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam sau nhiều lần rao bán tài sản vẫn không thể tìm được người mua, trong khi mớ bòng bong nợ nần, kiện tụng vẫn còn đó. Xem thêm »

Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước lỗ luỹ kế 1.450 tỷ đồng

“Đắp chiếu” từ năm 2013 đến nay, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước đang gánh khoản lỗ lũy kế 1.450 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 800 tỷ đồng. Xem thêm »