Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% năm 2021

Sáng nay (11/11), Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, với 12 chỉ tiêu cụ thể như sau: Chỉ... Xem thêm »