Hà Nội điều chỉnh 10 dự án đầu tư công gần 750 tỷ đồng

HĐND TP. Hà Nội vừa chính thức thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một sổ dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội. Xem thêm »