Hơn 1.651 tỷ đồng thanh toán dự án nút giao thông Ngã Ba Huế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn từ Bộ GTVT sang UBND TP. Đà Nẵng để thanh toán cho dự án nút giao thông Ngã Ba Huế. Xem thêm »