Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/10

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* MBB: Ông Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu MBB từ ngày 21/10 đến 23/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thái đã nâng sở hữu tại MBB lên hơn 2,54 triệu cổ phiếu.

* C47: CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ 80 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, giá phát hành bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1:10 (01 trái phiếu đổi thành 10 cổ phiếu).

* SFC: Ngày 23/10, HĐQT CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC – HOSE) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2019-2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 22%. Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 18/11/2020.

* LDG: CTCP Đầu tư LDG (LDG – HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu thuần gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, đạt 732 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 93% còn 10,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm 2020, LDG đạt doanh thu thuần 1.191 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 96%.

* AGG: Hourai ConsuIting Ltd, cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (AGG – HOSE) đã bán ra 100.000 cổ phiếu AGG từ ngày 18/9 đến 16/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại AGG xuống còn hơn 422.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,51%.

* DGC: CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý III/2020 với doanh thu thuần hơn 1.556 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 235,5 tỷ đồng. Trong quý IV/2020, DGC đặt mục tiêu 1.750 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 240 tỷ đồng.

* COM: Ngày 23/10, HĐQT CTCP Vật tư - Xăng dầu (COM – HOSE) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/11/2020 và chi trả vào cuối tháng 11/2020.

* NVL: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) thông qua việc góp thêm vốn hơn 1.509 tỷ đồng vào Công ty TNHH Nova Nippon. Sau khi hoàn tất, NVL sẽ sở hữu phần vốn góp tại Công ty trên lên hơn 3.908 tỷ đồng, tương ứng chiếm 99,99%/vốn.

* GDT: Ngày 24/10, HĐQT CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (GDT – HOSE) thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11/2020.

* BWE: Ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đã mua hơn 1,24 triệu cổ phiếu BWE từ ngày 24/9 đến 23/10. Sau giao dịch, ông Công đã nâng sở hữu tại BWE lên hơn 1,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,78%.

* VNL: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Logistics Vinalink (VNL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 18/12/2020.

* MAC: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải (MAC – HNX) đã mua bất thành hơn 117.000 cổ phiếu MAC đăng ký mua từ ngày 22/9 đến 21/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, hiện tại TMS vẫn chỉ đang nắm giữ hơn 5,17 triệu cổ phiếu MAC, tỷ lệ 34,15%.

* VHE: Ngày 29/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

* FID: Nguyễn Tạ Trúc Phương, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID – HNX) đã bán ra 100.000 cổ phiếu FID trong ngày 20/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại FID xuống còn hơn 2,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,79%.

Bài viết liên quan