SSI Research: Một số ngân hàng có thể được nới ‘room’ tín dụng vào quý IV

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research có báo cáo ngành ngân hàng. Thống kê 13 ngân hàng, SSI Research cho biết tổng lợi nhuận trước thuế quý III đạt 29.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đối thấp so với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của quý II/2020 (tăng 25% so với cùng kỳ). 

Mức giảm 21% lợi nhuận trước thuế của Vietcombank trong quý III đã tác động tiêu cực đến kết quả chung của toàn ngành. Nếu loại trừ ngân hàng trên, lợi nhuận trước thuế được cải thiện ở mức 15% so với cùng kỳ trong quý III, nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng 14% so với cùng kỳ và tăng trưởng thấp hơn của chi phí dự phòng, chi phí hoạt động. 

Mức trích lập dự phòng khác biệt giữa SOCB (ngân hàng thương mại nhà nước - NHTMNN) và JSCB (ngân hàng thương mại cổ phần - NHTMCP). Trong khi, Vietcombank và VietinBank trích lập dự phòng tăng 35-39%, JSCBs lại giảm 10,7% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng SSI Research nghiên cứu đạt 86.200 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với năm 2019 (gần 30%), hoạt động của ngân hàng vẫn cao hơn so với các ngành khác.

tín dụng, tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận ngân hàng, rủi ro nợ xấu, dự phòng với ngân hàng, tăng trưởng dự phòng, tăng trưởng lợi nhuận

NHTMCP là động lực chính của lợi nhuận trước thuế trong quý III. Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng tư nhân tăng 19%, trong khi các NHTMNN chỉ tăng gần 1%. 

SSI Research ước tính tăng trưởng tín dụng năm 2020 sẽ đạt 9-10% so với đầu năm và NHNN có thể thêm một đợt tăng hạn mức tín dụng cho một số ngân hàng vào quý IV.

Các khoản tiền gửi lãi suất cao đang dần đáo hạn, trong khi đó SSI Research nhận thấy lãi suất huy động giảm từ 20-40 điểm cơ bản trong tháng 10. NIM của ngành được kỳ vọng sẽ cải thiện trong những quý tới. Tuy nhiên, chi phí dự phòng có thể tăng nhanh trong quý IV. 

SSI Research nhận định triển vọng chung của ngành ngân hàng tốt hơn so với ước tính trước đây do ít bị ảnh hưởng từ đợt bùng phát thứ hai của dịch Covid-19. CTCK cũng điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận trước thuế cho các ngân hàng nghiên cứu cho năm 2020 và 2021 lần lượt đạt 110.700 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và 129.300 tỷ đồng, tăng 17%.

Trung tâm Phân tích cũng ước tính lợi nhuận trước thuế của các NHTMNN giảm 6% trong năm 2020 và sau đó phục hồi 22% trong năm 2021. SSI Research ước tính lãi trước thuế của các NHTMCP sẽ tăng 9% trong năm 2020 và tăng 14% trong năm 2021. Do đó, SSI Research đánh giá khả quan với ngành ngân hàng trong năm 2021. Các yếu tố liên quan đến cổ tức bằng cổ phiếu cũng sẽ hỗ trợ tăng giá cổ phiếu ngân hàng trong quý IV. 

tín dụng, tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận ngân hàng, rủi ro nợ xấu, dự phòng với ngân hàng, tăng trưởng dự phòng, tăng trưởng lợi nhuận

Mặt khác, SSI Research cũng đề cập việc trích lập dự phòng sẽ là yếu tố tác động lớn nhất đến ước tính lợi nhuận và rủi ro tín dụng sẽ vẫn tồn tại trong năm 2021 trở đi. Rủi ro lợi nhuận với các ngân hàng bao gồm tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn, nền kinh tế phục hồi chậm hơn ước tính và dịch Covid-19 bùng phát trở lại. 

Bài viết liên quan