Sonadezi rót vốn vào Amata Biên Hòa

Đô thị Amata Biên Hòa vừa được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho thuê hơn 7.700 m2 đất đầu tư Khu công nghiệp Amata giai đoạn II mở rộng lần 2.

Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) thông qua việc đầu tư 5,63 tỷ đồng để mua 563.000 cổ phần Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa.

Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa vừa được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho thuê hơn 7.700 m2 đất tại phường Long Bình, TP Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Amata giai đoạn II mở rộng lần 2) vào cuối tháng 7 vừa qua.

Trong đó, hơn 268 m2 đất giao thông do UBND phường Long Bình quản lý được UBND tỉnh thu hồi. Hơn 7.400 m2 còn lại đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước đó. Toàn bộ diện tích đất nói trên được nhà nước cho thuê theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thời hạn sử dụng đất cho thuê đến ngày 4/2/2058.

Ngược lại, Sonadezi sẽ chuyển nhượng toàn bộ 614.880 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai. Giá khởi điểm chuyển nhượng là 22.430 đồng/1 quyền mua cổ phần, thời gian thực hiện trong quý IV.

Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai có vốn điều lệ 30,7 tỷ đồng, Sonadezi nắm 20%. Doan nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền mua, 3 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành cổ phần là 15.000 đồng/cp.

Về hoạt động kinh doanh, Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai ghi nhận 3,7 tỷ lợi nhuận năm 2018 và 10 tỷ năm 2019. Chia cổ tức 8-9% mỗi năm.

Bài viết liên quan