Sonadezi lãi hơn 1.000 tỉ đồng sau 9 tháng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Hết 9 tháng đầu năm 2020, Sonadezi ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.513 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.008 tỉ đồng, tăng lần lượt 5% và 33% so với cùng kì năm ngoái.

Sonadezi lãi hơn 1.000 tỉ đồng sau 9 tháng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Khu công nghiệp Giang Điền tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: www.sonadezi-giangdien.vn)

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, Mã: SNZ) vừa công bố BCTC hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt gần 1.250 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kì.

Trong cơ cấu doanh quí III, chiếm tỉ trọng lớn nhất là doanh thu từ kinh doanh khu công nghiệp với 307,5 tỉ đồng (đóng góp 25%), tăng hơn 10% so với cùng kì. Tiếp đến là doanh thu cung cấp nước sạch với gần 275 tỉ đồng (đóng góp 22%), tăng 4% so với cùng kì. Còn lại là doanh thu kinh doanh xử lí chất thải, kinh doanh dịch vụ cảng, nhà và hạ tầng,...

Trong kì, Sonadezi ghi nhận khoản lỗ hơn 2 tỉ đồng trong công ty liên kết. Các chi phí tăng không đáng kể nên quí III doanh nghiệp lãi hơn 329 tỉ đồng, giảm 7,5% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.513 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.008 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kì. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế SNZ đạt 679 tỉ đồng, gấp 1,7 lần cùng kì.

Với kết quả này, Sonadezi đã thực hiện được 76% kế hoạch doanh thu và vượt 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận 19.383 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu kì. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm từ 1.541 tỉ đồng đầu kì về gần 1.281 tỉ đồng.

Trong cơ cấu tài sản SNZ, khoản mục hàng tồn kho ghi nhận gần 554 tỉ đồng, các khoản phải thu ghi nhận hơn 1.656 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp có hơn 463 tỉ đồng đầu tư tài chính dài hạn và 2.645 tỉ đồng đầu tư bất động sản.

Sonadezi lãi hơn 1.000 tỉ đồng sau 9 tháng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm

(Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2020 Sonadezi)

Đáng chú ý, tổng giá trị tài sản dở dang dài hạn đến cuối quí III của Sonadezi ghi nhận 3.777 tỉ đồng, tăng 920 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Châu Đức tăng mạnh 44% so với đầu kì lên gần 2.830 tỉ đồng.

Phần lớn hàng tồn kho trong kì của doanh nghiệp là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với 498 tỉ đồng. Trong đó, dự án chiếm giá trị lớn nhất là đầu tư dự án khu dân cư xã Lộc An, huyện Long Thành (gần 164 tỉ đồng), còn lại là chi phí đầu tư các công trình và dự án khác.

Tính đến cuối kì, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 6% lên hơn hơn 11.228 tỉ đồng. Trong đó, hơn 3.625 tỉ đồng là nợ vay.

CHI TIẾT BCTC HỢP NHẤT QUÍ III SONADEZI
Bài viết liên quan