Sở Xây dựng Quảng Ngãi xin chủ trương tháo gỡ điểm nghẽn trên thị trường bất động sản

Ngày 2/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình số 69/TTr-SXD gửi UBND tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nêu lý do về sự cần thiết trong việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt các mục tiêu phát triển nhà ở đề ra tại Quyết định số 404/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành vào năm 2016.

Cụ thể, theo quyết định nêu trên, nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020 phấn đấu đạt chỉ tiêu bình quân diện tích nhà ở của tỉnh lên 24,4 m2/người, khu vực đô thị đạt 29,7 m2/người, nông thôn đạt 22,6m2/ người.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Xây dựng cho rằng, cần thiết phải có hệ thống mục tiêu phát triển nhà ở mới, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là định hướng, cơ sở cho việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh cho giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu để lập mới ‘’ Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030’’ nhằm đưa ra định hướng chi tiết phù hợp với công tác phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 và thay thế cho Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2016 của tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quản Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trước đó, như CafeLand đã liên tục thông tin, nhiều dự án bất động sản được các doanh nghiệp đề xuất đầu tư mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã gặp phải vướng mắc.

Có thể kể đến như, ngày 18/11/2020, ông Nguyễn Phong – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ký Công văn số 2285/SXD – QLN&BĐS về việc góp ý đối với việc đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Kỳ Xuyên Bắc do Công ty Cổ Phần Blacksoil Việt Nam đề xuất.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có 60 dự án khu dân cư, khu đô thị đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư với quy mô sử dụng đất là 1.127,58 ha.

Nếu các dự án kể trên được đầu tư hoàn thành theo đúng tiến độ thì đến năm 2022 số nhà ở trên địa bàn thành phố tăng lên là 30.198 nhà. Đối chiếu với chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020 đã vượt số lượng và vượt nhu cầu sử dụng.

Từ thực tiễn nêu trên Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh lấy ý kiến của UBND thành phố Quảng Ngãi về thực trạng, nhu cầu về nhà ở trong thời gian đến trước khi tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận với đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Kỳ Xuyên Bắc.

Bài viết liên quan