Sở Xây dựng Quảng Ngãi báo cáo gì về việc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước?

Ngày 2/12/2020, ông Nguyễn Phong – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ký Công văn số 2411/SXD-VP về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, đối với việc thu hồi 120 triệu đồng của Chi cục Giám định Xây dựng, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, ngày 11/11/2020 vừa qua, đơn vị đã có công văn về việc xác nhận Sở đã thực hiện giảm dự toán của đơn vị trực thuộc theo kiến nghị của Kiểm toán, có xác nhận của Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với việc thu hồi hơn 65 triệu đồng kinh phí dự án ký túc xá sinh viên tỉnh Quảng Ngãi tại Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã nhiều lần có văn bản gửi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế (nhà thầu), yêu cầu nộp trả kinh phí theo kết luận của Kiểm toán. Tuy nhiên, đến nay, sở này vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía công ty.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh này cũng đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc giao 10 khu đất thực hiện dự án nhưng không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất. Bên cạnh đó là vụ việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy hoạch được duyệt; cho phép chuyển nhượng đối với phần đất chưa giải phóng mặt bằng và chưa có quyết định giao đất.

Trước đó, ngày 29/9/2020, ông Nguyễn Phong – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ký Báo cáo số 132/BC – SXD, về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc giao 10 khu đất nhưng không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất chưa đúng quy định và cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo đó, 10 khu đất liên quan đến các sai phạm gồm: Khu dân cư Đông Phương, Khu dân cư bàu Cả, Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, Khu dân cư đô thị An Điền Phát, Khu dân cư, dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn sông Vệ, Khu dân cư Nghĩa Điền, Khu dịch vụ và dân cư An Phú, Khu dân cư và dịch vụ Thi Phổ, Khu dân cư sinh thái Phía Nam Chợ Hàng Rượu, Khu dân cư Phước Thịnh.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và nhận thấy việc tham mưu UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án Khu đô thị, khu dân cư như Kết luận của Kiểm toán Nhà nước đã nêu là chưa phù hợp theo quy định của Luật Nhà ở.

Do đó, Sở Xây dựng nghiêm túc nhận khuyết điểm và đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan (trừ dự án Khu dân cư Phước Thịnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu).

Đối với vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận sai phạm và đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong đó có 11 lô đất thuộc khu E của dự án (982,5 m2) chưa thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bài viết liên quan