Sau soát xét nợ xấu của Nam A Bank tăng mạnh

Tổng nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đã tăng lên mức hơn 2.200 tỉ đồng sau soát xét

nợ xấu, nam a bank, nợ dưới chuẩn, nợ xấu tăng Nợ xấu ngân hàng Nam Á tăng mạnh sau soát xét. Ảnh: Nam Á

Tổng nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đã tăng lên mức hơn 2.200 tỉ đồng sau soát xét

Theo báo cáo vừa công bố của Nam A Bank, sau soát xét ngân hàng ghi nhận nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) gấp gần 5 lần so với trước soát xét, lên mức 1.535 tỉ đồng.

Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) lần lượt giảm 6% và 27% so với trước soát xét, dẫn đến tổng nợ xấu của Nam A Bank tăng 81%, lên mức gần 2.259 tỉ đồng.

Với nợ nghi ngờ tăng mạnh, dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng thêm hơn 1.904 tỉ đồng, tương đương tăng 3% so với trước soát xét. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,66% lên mức 2,93% sau soát xét.

Theo báo cáo ban đầu, tổng nợ xấu của NamABank tại thời điểm cuối quý 2/2020 giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn gần 1.245 tỉ đồng, trong đó giảm nhiều nhất là nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ. Do đó, làm tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của Ngân hàng giảm nhẹ từ mức 1,97% hồi đầu năm xuống còn 1,66%. Tuy nhiên con số nợ xấu sau soát xét đã có sự thay đổi lớn.

Mặc dù nợ nghi ngờ tăng mạnh sau soát xét, kết quả kinh doanh bán niên của Ngân hàng không có sự thay đổi. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Nam A Bank nửa đầu năm 2020 vẫn ở mức gần 201 tỉ đồng và 160 tỉ đồng, lần lượt giảm 55% và 54% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Bài viết liên quan