Sắp đấu giá gần 140 triệu cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 16/12, Sở này sẽ đấu giá gần 140 triệu cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, phần vốn do Bộ Xây dựng nắm giữ.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP có địa chỉ tại số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh của đơn vị là xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác…

Vốn điều lệ của đơn vị là 1.410 tỷ 480 triệu đồng.

Số lượng cổ phần (CP) được đấu giá lần này là 139.399.608 cổ phần, chiếm 98,83% vốn điều lệ của Tổng Công ty. Số lượng CP các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 69.113.520 CP. Mệnh giá mỗi CP là 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm đấu giá mỗi CP là 19.930 đồng/cổ phần.

Điều kiện tham dự đấu giá, tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ và được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

Doanh thu thuần năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đạt 1.818 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 46,8 tỷ đồng. Chia cổ tức cho cổ đông đạt 4%.

Việc bán đầu giá cổ phần tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, phần vốn do Bộ Xây dựng nắm giữ nằm trong kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại các công ty, tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cũng trong tháng 12, Bộ Xây dựng còn thoái vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng qua hình thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng có địa chỉ tại 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan...

Bài viết liên quan