Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng ước giảm 3,2%

Mặc dù tính riêng quí III, sản lượng thịt heo xuất chuồng đạt 846.200 tấn, tăng 9,7% so với cùng kì năm ngoái nhưng tính chung 9 tháng đầu năm thì sản lượng giảm 3,2%.

Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng ước giảm 3,2%

Cục Thống kê cho biết dịch tả heo châu Phi cơ bản được kiểm soát, đàn heo đang dần khôi phục nhưng việc tái đàn vẫn còn chậm, giá heo giống liên tục ở mức cao kể từ đầu năm (khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/con) nên việc tái đàn chủ yếu tập trung ở các cơ sở chăn nuôi lớn.

Ước tính tổng số heo của cả nước tháng 9/2020 tăng khoảng 3,6% so với cùng thời điểm năm 2019; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng ước tính đạt hơn 2,48 triệu tấn, giảm 3,2% so với cùng kì năm 2019, tính riêng quí III đạt 846.200 tấn, tăng 9,7% so với cùng kì năm ngoái.

Bên cạnh đó, tổng đàn và sản lượng gia cầm tiếp tục tăng do khu vực hộ mở rộng qui mô chăn nuôi và khu vực doanh nghiệp phát triển tốt.

Tuy nhiên, theo Cục Thống kê người chăn nuôi cần theo dõi sát diễn biến thị trường, các cơ quan chức năng cung cấp thông tin kịp thời, kiểm soát tình hình chăn nuôi tại địa phương, không nên tăng đàn ồ ạt dẫn tới tình trạng dư thừa nguồn cung, giá bán giảm sâu gây thua lỗ.

Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 9/2020 tăng 5,7% so với cùng thời điểm năm 2019; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 9 tháng ước tính đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kì năm 2019, riêng quý III đạt 348.600 tấn, tăng 7,7%; sản lượng trứng gia cầm 9 tháng ước tính đạt 10,7 tỉ quả, tăng 10,8%, quý III đạt 3,5 tỉ quả, tăng 9,6%.

Tính đến ngày 23/9, cả nước không còn dịch tai xanh. Một số loại dịch bệnh chưa qua 21 ngày còn ở các địa phương như dịch cúm gia cầm ở Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cà Mau; dịch lở mồm long móng ở Cao Bằng, Quảng Trị, Kon Tum, Đắk Lắk, Đồng Nai và dịch tả lợn châu Phi còn ở 251 xã thuộc 92 huyện của 27 địa phương.

Bài viết liên quan