Sách về Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á: Qui định về thủ tục hải quan Trung Quốc

Sách điện tử Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á được thực hiện bởi Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC).

Sách về Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á: Qui định về thủ tục hải quan Trung Quốc

Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik)

Thủ tục hải quan ở hầu hết quốc gia thường rất chuyên nghiệp, đa dạng, phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất, thương nhân và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan xuyên biên giới, đôi khi còn gây ra “rào cản” thương mại vô hình đáng kể.

Vì vậy, các bên liên quan cần thông tin để nâng cao hiệu quả trong việc thương mại xuyên biên giới.

Sách điện tử Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á bao gồm các hướng dẫn về thủ tục Hải quan ở 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, với 24 mục chính liên quan đến việc thông quan hàng hóa như hệ thống pháp luật, thủ tục thông quan, các điều cấm và hạn chế, thu thuế (bao gồm phân loại, định giá, qui tắc xuất xứ), thống kê thương mại, các hình thức vi phạm và trừng phạt, các FTA, AEO,...

Chi tiết Sách điện tử về Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á: Qui định về thủ tục hải quan Trung Quốc

Sách điện tử về Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á: Qui định về thủ tục hải quan Trung Quốc (Bản tiếng Anh)
Bài viết liên quan