Quỹ PYN Elite chuyển gần 6.5 triệu cp MWG cho J.P. Morgan

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) với ngày chuyển quyền có hiệu lực là 25/11/2020.

Cụ thể, Quỹ PYN Elite (non-ucits) đã thực hiện chuyển quyền sở hữu gần 6.5 triệu cp MWG (chiếm 1.43% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) sang phía J.P. Morgan Securitites PLC.

Trên thị trường, giá cổ phiếu MWG vẫn đang trong đà tăng, hiện đang giao dịch tại mức giá 112,900 đồng/cp (phiên sáng 26/11), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1 triệu cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu MWG trong 1 năm trở lại

Nguồn: VietstockFinance

Bài viết liên quan