Quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF quay lại mua ròng cổ phiếu Việt

Quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF quay lại mua ròng cổ phiếu Việt trong tuần 19-23/10, sau hơn 3 tháng giao dịch èo uột.

Số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục iShares MSCI Frontier 100 ETF ngày 23/10/2020

Trong khoảng thời gian từ 19-23/10, quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF - quỹ bám sát theo chỉ số MSCI Frontier 100 đã tăng lượng cổ phiếu của 9 mã Việt Nam trong danh mục. Cổ phiếu Việt hiện chiếm 12.87% tổng tỷ trọng danh mục của quỹ (tại ngày 23/10).

Tỷ trọng quốc gia trong danh mục của iShares MSCI Frontier 100 ETF tại ngày 23/10

Chứng khoán Việt sắp được nâng tỷ trọng

Ở một diễn biến đáng chú ý gần đây, MSCI công bố danh mục mô phỏng cho trường hợp Kuwait được loại bỏ dần dần ra khỏi danh mục thị trường cận biên (frontier market), trong đó tỷ trọng chứng khoán Việt được nâng mạnh và trở thành thị trường có tỷ trọng cao nhất trong chỉ số MSCI Frontier 100 Index.

Theo ước tính mô phỏng của MSCI, tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Frontier 100 Index có thể được nâng lên 28.76% khi Kuwait được loại bỏ hoàn toàn khỏi rổ chỉ số, qua đó mang lại dòng vốn mới cho chứng khoán Việt.

Nguồn: MSCI

Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng MSCI đang lấy ý kiến về việc loại bỏ cổ phiếu Kuwait ra khỏi chỉ số MSCI Frontier Index trong 5 giai đoạn - dự kiến kéo dài hơn 1 năm.

Tính tới ngày 26/10, tổng giá trị tài sản ròng của iShares MSCI Frontier 100 ETF đạt gần 383 triệu USD. Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang được lưu hành là 14.55 triệu ccq.

Chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index bao gồm khoảng 100 cổ phiếu lớn nhất và thanh khoản cao nhất từ danh mục cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ từ 28 thị trường cận biên.

Bài viết liên quan