Quĩ do Dragon Capital quản lí tăng tỉ trọng tiền mặt 4 tuần liên tiếp, VIC nằm Top10 khoản đầu tư lớn nhất

Tại thời điểm ngày 19/11, tỉ trọng tiền mặt của quĩ VEIL do Dragon Capital quản lí là 2,97%, tương đương 48,4 triệu USD (1.128 tỉ đồng).

Trong báo cáo tuần được quĩ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) công bố mới đây cho thấy đà tăng mạnh của thị trường giai đoạn vừa qua giúp quĩ tăng đáng kể hiệu suất đầu tư. Tỉ suất lợi nhuận đầu tư trong tuần 12 - 19/11 của VEIL đạt 3,44%, cao hơn so với mức tăng 2,33% của VN-Index hay 2,39% của VN30-Index.

Theo đó, kể từ đầu năm 2020, tỉ suất lợi nhuận đầu tư của quĩ do Dragon Capital quản lí là 11,09%. Kết quả này vượt trội hơn đáng kể so với mức tăng 3,86% của 3,86% của VN-Index.

Về qui mô, giá trị tài sản ròng của quĩ VEIL tính đến ngày 19/11 đạt 1,629 tỉ USD. Đây là qui mô lớn nhất của quĩ ngoại này trong 3 năm trở lại đây. Theo ghi nhận tại ngày 19/11, tỉ trọng tiền mặt là 2,97%, tương đương 48,4 triệu USD (1.128 tỉ đồng).

Xu hướng gia tăng tỉ trọng tiền mặt của quĩ VEIL diễn ra trong 4 tuần liên tiếp. Thời điếm cuối tháng 10, tỉ trọng tiền mặt của quĩ dưới 1%.

Quĩ do Dragon Capital quản lí tăng tỉ trọng tiền mặt 4 tuần liên tiếp, VIC nằm Top10 khoản đầu tư lớn nhất

Nguồn: Lợi Hoàng tổng hợp

Việc tăng tỉ trọng tiền mặt của của VEIL một phần đến từ bán ròng cổ phiếu VHM của Vinhomes. Qua quan sát, tỉ trọng cổ phiếu VHM trong danh mục liên tục giảm trong các tuần gần đây, tại ngày 19/11 là 6,59%, đứng thứ 5.

Trái với xu hướng hạ tỉ lệ nắm giữ VHM, tỉ trọng cổ phiếu VIC tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tại ngày 19/11, tỉ trọng của VIC là 4,02%, đứng thứ 8 danh mục của VEIL.

Trước đó, tại ngày 5/11, VIC không xuất hiện trong Top10 cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư. Theo đó, VIC đã thay thế mã DIG.

Nhóm cổ phiếu được VEIL phân bổ tài sản lớn nhất không có thay đổi so với thời điểm cuối tháng 10. MWG của Thế Giới Di Động tiếp tục dẫn đầu với tỉ trọng 9,97%, theo sau là ACB (9,71%), HPG (9,62%) và VCB (8,29%).

Bài viết liên quan