Quảng Ngãi bế tắc trong việc xác định trường hợp nào phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 24/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký Công văn số 5829/UBND-CNXD gửi Thủ tướng Chính phủ về khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc với các quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, đối với một số dự án do nhà đầu tư đề xuất có nhiều hạng mục, công trình, trong đó có công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng, UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp phải vướng mắc vì không thể xác định được phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho cả dự án hay chỉ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho riêng công trình được nêu trên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ở địa phương có nhà đầu tư đề xuất các dự án đầu tư có tên gọi là trung tâm thương mại, gồm: trưng bày (showroom) một số chủng loại hàng hóa, cửa hàng bán buôn, bán lẻ có được xem là trung tâm thương mại hay không và có phải tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư theo quy trình của Luật Đấu thầu hay không.

Ngoài ra, các công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh là thuộc trường hợp thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai. Do đó, không đủ điều kiện để đưa vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Như vậy, đối với loại hình dự án này có thực hiện theo pháp luật đầu tư được hay không.

Đồng thời, đối với các công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh không thể thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 60 Nghị định này.

Đối với dự án được đề xuất trên khu đất hỗn hợp, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hiện nay có nhiều dự án do nhà đầu tư đề xuất trên khu đất có nhiều đối tượng sử dụng đất. Trong đó có các phần đất được Nhà nước giải phóng mặt bằng, thu hồi của dự án trước đó; đất do UBND cấp xã quản lý; đất do người dân đang sử dụng hợp pháp,…

Theo quy định của Luật Đất đai, điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất là đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, đối với phần diện tích các thửa đất đã được giải phóng mặt bằng và thu hồi như nêu trên nằm xen kẽ, không liền thửa nên không thể tách thành dự án độc lập để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, chưa có cơ sở trong việc xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được đề xuất trên khu đất hỗn hợp này.

Bài viết liên quan