Quảng Bình: Tăng cường quản lý thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

Nhằm phát triển các khu đô thị, khu nhà ở thương mại, giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Quảng Bình đã và đang triển khai đầu tư 36 dự án, với tổng quy mô sử dụng đất hơn 456ha.

quang binh tang cuong quan ly thuc hien du an nha o thuong mai khu do thi

Bên cạnh việc chỉ phân lô, bán nền, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu nhiều nhà đầu tư phải xây dựng sẵn nhà tại dự án.

Các khu đô thị, khu nhà ở thương mại hình thành tạo cảnh quan đô thị, tạo quỹ nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Riêng tại địa bàn thành phố Đồng Hới có 23 dự án đang triển khai, gồm 13 dự án khu nhà ở thương mại, 6 dự án khu đô thị, 4 dự án nhà ở shophouse kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, chung cư cao tầng.

Hiện đã có 4 dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt cho phép chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở, một dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, 3 dự án đang điều chỉnh danh mục dự án và 15 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng và chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, quá trình triển khai thực hiện, gặp một số khó khăn như: Công tác giải phóng mặt bằng; vấn đề định giá đất và thu tiền sử dụng đất; việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị… Tại thành phố Đồng Hới, nhiều dự án vẫn chưa được giao đất hoặc chậm giao đất, hoặc chỉ mới giao đất một phần để thực hiện dự án. Ngoài các dự án đã và đang triển khai, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương cho triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện 47 dự án, trong đó thành phố Đồng Hới có 24 dự án.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Văn bản số 2185/UBND-XDCB ngày 1/12 yêu cầu các Sở, ngành thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành trong thời gian vừa qua để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nghiệm thu, quản lý chất lượng, quản lý chi phí và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và quyết toán các chi phí khác có liên quan và quyết toán toàn bộ dự án hoàn thành để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung ngay tồn tại, thiếu sót đối với những dự án đã và đang triển khai, qua đó thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật đối với các dự án đang triển khai, sẽ triển khai.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng thông tin: Sở Xây dựng và các địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện quản lý, giám sát việc xây dựng nhà ở của người dân, tuân thủ quy hoạch chi tiết, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị của dự án đã được phê duyệt như ý kiến của Bộ Xây dựng.

Theo quy định về xây dựng đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị, được UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Việc xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể để các nhà đầu tư trước khi đề xuất, tham gia đấu thầu thực hiện dự án cần phải cân nhắc, xem xét cung cầu của thị trường; đồng thời đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, tài chính mới tham gia đấu thầu dự án.

Bài viết liên quan