Quản lý chặt rủi ro khi cho vay lại vốn vay nước ngoài

Chiều 19/11, Bộ Tài chính phối hợp cùng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức hội thảo trực tuyến về quản lý rủi ro cho vay lại vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ. 

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại (thuộc Bộ Tài chính) cho biết từ khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Quản lý nợ công năm 2017, hệ thống văn bản pháp luật về quản lý nợ công cơ bản đã hoàn thành.

Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý nợ công được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với việc Việt Nam theo đuổi mục tiêu củng cố tài khóa, quản lý chặt nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách từ hoạt động cấp bảo lãnh Chính phủ và vay nước ngoài về cho vay lại, các chỉ tiêu an toàn nợ công được kiểm soát và nằm trong giới hạn trần nợ được Quốc hội phê chuẩn. Trần nợ công tại Việt Nam cũng giữ xu hướng giảm dần qua các năm, qua đó góp phần bồi đắp dư địa chính sách tài khóa để ứng phó hiệu quả với các cú sốc vĩ mô như năm 2020.

cho vay lại vốn vay nước ngoài, quản lý rủi ro khi cho vay lại vốn vay nước ngoài, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, vốn vay ODA

Vị lãnh đạo Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết thêm tính đến cuối năm 2019, danh mục cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ bao gồm trên 600 dự án và tổng dư nợ cho vay lại (không bao gồm cho vay chính quyền địa phương) là 124.338 tỷ đồng, tương đương 5,4 tỷ USD.

Đối tượng được vay lại, cấp bảo lãnh là các lĩnh vực có khả năng hoàn vốn cho cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp, phát triển hạ tầng đô thị, cấp nước... và các lĩnh vực đang có chủ trương xã hội hóa như dạy nghề, đào tạo đại học, bệnh viện...

Theo Cục trưởng Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, hiện nay, các nhà tài trợ nước ngoài đã điều chỉnh chính sách hợp tác với Việt Nam theo hướng chuyển dần từ cung cấp ODA sang các khoản vay với điều kiện kém ưu đãi hơn, chi phí huy động vốn một số khoản vay tăng gấp đôi so với trước đây làm gia tăng nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ.

Dự kiến trong 5 năm tới, các khoản vay ODA sẽ giảm dần và kết thúc, điều này dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn vay dài hạn, ưu đãi cho đầu tư.

Thay vào đó, Chính phủ sẽ phải huy động các khoản vay mới với điều kiện kém ưu đãi hơn, sát với thị trường để bù đắp thiếu hụt cho cân đối ngân sách, đầu tư công trung hạn, cũng như cho vay lại.

Đối với vốn vay được Chính phủ bảo lãnh, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hạn chế cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới. Tuy vậy, các khoản bảo lãnh vẫn có vai trò quan trọng giúp các tập đoàn, doanh nghiệp thực hiện dự án thiết yếu, trọng điểm quốc gia có khả năng tiếp cận nguồn vốn thương mại lớn với quy mô lớn và chi phí vay ưu đãi hơn.

Bài viết liên quan