PNJ sắp phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP

PNJ sắp phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn 71% so với thị giá kết phiên 27/10.

PNJ sắp phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố nghị quyết thông qua việc dự kiến phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ, nhân viên.

Lượng cổ phần phát hành thêm bằng khoảng 1,03% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 20.000 đồng/cp, thấp hơn 71% giá so với thị giá kết phiên 27/10 (69.400 đồng/cp). Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 46 tỉ đồng.

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, trong 1,03% số cổ phần phát hành thêm này có 1% thưởng đạt kế họach lợi nhuận sau thuế và 0,03% thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Nếu phát hành thành công, PNJ sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 2.253 tỉ lên 2.276 tỉ đồng. 100% số cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 24 tháng và 40% số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 36 tháng.

Về kết quả kinh doanh, quí III, PNJ đạt 3.922 tỉ đồng doanh thu, 202 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm nhẹ lần lượt 12 tỉ và 6 tỉ đồng so với con số cùng kì năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, PNJ đạt 11.668 tỉ đồng doanh thu, giảm nhẹ 11 tỉ đồng so với cùng kì năm 2019. Lãi sau thuế 9 tháng giảm 20% còn 642 tỉ đồng. So với kế hoạch năm đề ra, 9 tháng, PNJ đã thực hiện được 81% kế hoạch doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong tháng 9, PNJ mở mới 2 cửa hàng và đóng 1 cửa hàng Gold. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ đã mở mới 23 và nâng cấp 8 cửa hàng Gold đồng thời đóng 30 cửa hàng (13 cửa hàng Silver, 17 cửa hàng Gold). Tới cuối tháng 9, PNJ có tổng cộng 340 cửa hàng.

Công ty đặt mục tiêu mở mới 31 cửa hàng tập trung vào các khu vực trọng điểm và tập trung tối ưu hóa doanh thu trên mỗi cửa hàng vào cuối năm 2020.

Bài viết liên quan