Phú Yên muốn đầu tư tuyến đường nối cảng Bãi Gốc với Khu kinh tế Vân Phong

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Giao thông vận tải lập báo cáo và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Phú Yên muốn đầu tư tuyến đường nối cảng Bãi Gốc với Khu kinh tế Vân Phong

Tuyến Bãi Gốc - Khu kinh tế Vân Phong dài hơn 7 km, nối hai Khu kinh tế lớn. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản thông báo về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuyến giao thông trên, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét quyết định.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư dự án và có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải lập báo cáo và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Nguồn vốn đầu tư dự án từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì các sở, ngành liên quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, thông báo nêu rõ, trong quá trình tổ chức lập hồ sơ dự án nêu trên, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư rà soát các tuyến hiện hữu đã được triển khai thực hiện đầu tư trong Khu kinh tế Nam Phú Yên. Nếu có trùng lắp phải tận dụng lại các hồ sơ, số liệu khảo sát, thiết kế và các đoạn tuyến đã được thi công (nếu có).

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cùng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bb ngành tạo cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực liên kết vùng giữa Khu kinh tế Bắc Vân Phong và KKT Nam Phú Yên.

Bài viết liên quan