Phiên 26/11: Không chỉ xả HPG, khối ngoại còn bán mạnh HDB, MBB, PLX

Giao dịch của khối ngoại sau một vài phiên mua ròng chỉ thoáng qua. Khối này đang có phiên bán ròng mạnh trở lại.

Hoạt động bán ra lại được kích hoạt tiếp ở phiên hôm nay. Khối ngoại bán ròng 474,26 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 8,62 tỷ đồng HNX và 7,8 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng bán ròng 457,83 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại chỉ mua ròng đáng kể nhất FUEVFVND (+54, tỷ đồng) nhưng lại bán ra nhiều mã với giá trị cao như HDB (-293,2 tỷ đồng), HPG (-157,5 tỷ đồng), MBB (-54,6 tỷ đồng), PLX (-32,5 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại lại giải ngân tốt hơn. Họ mua SZB (+7,5 tỷ đồng), VCS (+3,4 tỷ đồng) trong khi bán ra NST (-1,2 tỷ đồng) không nhiều.

Trên HNX, các mã ACV (+7,9 tỷ đồng), SIP (+3,5 tỷ đồng), QNS (+2 tỷ đồng) cũng nhận được tiền của khối ngoại. Qua đó, việc rút tiền ở VGG (-3,6 tỷ đồng), BSR (-2,3 tỷ đồng), MSR (-1,1 tỷ đồng) đã không làm ảnh hưởng tới cán cân giao dịch của khối tại sàn.

Bài viết liên quan