Phát triển đường sắt: Không ‘nóng đâu phủi đó’

Đầu tư công, Dự án đường sắt, Nguyễn Xuân Phúc, Giao thông vận tải, Chiến lược phát triển, Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải cải cách mạnh mẽ ngành đường sắt - Ảnh: VIỆT DŨNG

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 28-10 về dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 27-KL/TW về chiến lược phát triển Giao thông vận tải (GTVT) đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ GTVT và ý kiến của các bộ ngành như: Bộ Tài chính, Khoa học công nghệ, Văn phòng Chính phủ…, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các cơ quan của Bộ GTVT phải thấy nóng ruột để làm sao thúc đẩy cuộc cách mạng về đường sắt tốt hơn.

"Phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam là rất cần thiết do hệ thống đường sắt đã lạc hậu, phải cải tạo, xây dựng mới để phát triển đất nước" - Thủ tướng đánh giá.

"Muốn như vậy, tại cuộc họp này, Thường trực Chính phủ quyết định yêu cầu công tác chuẩn bị đầu tư phải làm tốt, kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, của nhân dân để báo cáo cơ quan có thẩm quyền" - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, hệ thống đường sắt hiện có phải cải tạo nâng cấp như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống đường sắt đô thị tiếp tục xây dựng theo quy hoạch, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, hệ thống đường sắt nối Tây Nguyên với miền Trung và TP.HCM, hệ thống đường sắt TP.HCM với miền Tây Nam Bộ.

"Không gian mở rộng hệ thống đường sắt Việt Nam còn nhiều, một đất nước không thể không có hệ thống đường sắt, nhất là có bờ biển trải dài trên 3.000 km" - Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc phải phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đầu tư công, Dự án đường sắt, Nguyễn Xuân Phúc, Giao thông vận tải, Chiến lược phát triển, Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh đường sắt cao tốc Bắc- Nam là xương sống của Chiến lược phát triển đường sắt của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng yêu cầu cần có tư duy mới đối với việc "chọn công nghệ nào trong phát triển đường sắt Việt Nam". Đồng thời, Thủ tướng đặt vấn đề cần chuẩn bị một bước về kết nối quốc tế đối với đường sắt.

"Về suất đầu tư thì cần đưa ra các phương án để so sánh. Về nguồn lực đầu tư, một mặt giảm đầu tư công để bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, mặt khác phải tìm nguồn lực để phát triển các công trình hạ tầng quan trọng của đất nước.

Một số thì đầu tư theo hình thức PPP, một số thì đầu tư ngân sách Nhà nước. Chuẩn bị mặt bằng cho các dự án này một cách chủ động chứ không "nóng đâu phủi đó" - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện báo cáo để sớm báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội, Thủ tướng về chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ GTVT xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đường sắt đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với tinh thần lớn là phải cải cách mạnh mẽ ngành đường sắt.

"Đưa ra phương án khả thi, cụ thể, đặc biệt là đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, coi đây là xương sống của chiến lược, cùng với các nhánh đường sắt liên tỉnh, liên vùng, đô thị.

Báo cáo cần đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện tốt nhất để phát triển đường sắt Việt Nam, nhất là làm chủ công nghệ mới, những công trình cụ thể, phương án huy động vốn" - Thủ tướng lưu ý Bộ GTVT.

Bài viết liên quan