Phấn đấu khởi công xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị trong năm 2021

Ngày 26/11/2020, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị phát đi Thông báo số 157/TB-UBND truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển và đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo đó, UBND tỉnh đánh giá cao Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đã tích cực, nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và đồng ý để Công ty tài trợ kinh phí nghiên cứu lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển.

Cụ thể, đối với vấn đề Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển, UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, về phạm vi nghiên cứu thực hiện theo phương án 3, trong đó loại bỏ một số khu vực không cần thiết; vùng lõi của khu vực thực hiện theo phương án 2; trong đó lấy khu đô thị Cảng hàng không Quảng Trị làm trung tâm; lấy tuyến Quốc lộ 9 làm trục Đông – Tây phía Nam khu vực nghiên cứu và Tuyến đường ven biển đang chuẩn bị đầu tư xây dựng làm trục Bắc – Nam để từ đó phát triển ra các hướng một cách hài hòa, phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức rà soát Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế. Vì vậy, khi triển khai lập quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển, đối với những nội dung chưa phù hợp và cập nhật các dự án đầu tư mới thì tư vấn nghiên cứu cho phù hợp để tích hợp vào Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chủ trương và sẽ trả lời bằng văn bản cho Nhà đâù tư và các sở, ngành liên quan để phối hợp, hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng và tái định cư khu vực Cảng hàng không Quảng Trị đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể là bố trí trong năm 2021, để phấn đấu khởi công xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị trong năm 2021.

Bài viết liên quan