Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tín nhiệm bầu ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 8/12, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp tiến hành miễn nhiệm các chức vụ trong nhiệm kì 2016-2021, gồm: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Anh Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Hùng.

HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tín nhiệm bầu ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kì 2016-2021 với 58/59 phiếu tín nhiệm của đại biểu tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 98,31%

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp).

Các đại biểu cũng đã bầu ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Huỳnh Minh Tuấn, Bí thư Thành ủy Hồng Ngự giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp gồm ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các ông Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu.

Bài viết liên quan