Ông Bùi Minh Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kì 2020-2025 với 100% số phiếu.

Sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 -2025 đã thông báo kết quả bầu đủ 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kì 2020-2025 với 100% số phiếu.

Hội nghị đã bầu ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII và ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kì 2020-2025 với số phiếu 53/53.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX gồm 11 người. Ông Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kì 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kì 2020-2025 đã bầu Đoàn đại biểu gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Ông Bùi Minh Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Bùi Minh Châu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Ông Bùi Minh Châu sinh ngày 25/10/1961, quê quán phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Bùi Minh Châu là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kì 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.

Ông đã từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba, Giám đốc Sở Tài Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Bài viết liên quan