Nhờ đâu PGS báo lãi tăng 60% trong quý 3/2020?

CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South, HNX: PGS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 với doanh thu thuần hơn 1,149 tỷ đồng và lãi ròng hơn 34 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và tăng 60% so cùng kỳ.

Tăng 60% lãi ròng trong quý 3/2020

PGS ghi nhận tổng doanh thu quý 3/2020 hơn 1,214 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu khí hóa lỏng chiếm 77%, doanh thu CNG chiếm 20%. Công ty thu được hơn 210 tỷ đồng lãi gộp, giảm 24%.

Trong các khoản chi phí, điểm đáng kể là PGS đã thu hẹp chi phí bán hàng tới 35%, về còn 154 tỷ đồng. Điều này hỗ trợ nhiều nhất cho kết quả lãi ròng tăng trưởng 60% so cùng kỳ, đạt hơn 34 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 của PGS

Nguồn: BCTC quý 3/2020 của PGS

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty có doanh thu thuần gần 3,448 tỷ đồng và lãi ròng lũy kế hơn 14 tỷ đồng, lần lượt giảm 26% và 76% so cùng kỳ. Lợi nhuận đi lùi chủ yếu do kết quả bất lợi trong quý 1.

Lý giải về con số lỗ gần 24 tỷ đồng trong quý đầu năm, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Luận chỉ ra giá CP đã liên tục giảm từ tháng 1 đến tháng 3/2020; Công ty luôn dự trữ lượng hàng tồn kho gối đầu khoảng 1,500 tấn nên phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn.

Thứ hai là do nhà cung cấp thay đổi cách tính giá khí đầu vào để sản xuất CNG theo hướng tăng và cố định định giá trong khi PGS vẫn bán cho khách với giá thả nổi; trong 3 tháng đầu năm, giá dầu liên tục giảm dẫn đến giá bán CNG giảm trong khi giá đầu vào là cố định. Thứ ba, để đảm bảo tuân thủ luật cạnh tranh, nhà cung cấp đã yêu cầu tất cả khách hàng đều phải mở bảo lãnh thanh toán, rút ngắn thời gian thanh toán từ 90 ngày xuống còn 30 ngày nên PGS phát sinh nhiều các chi phí tài chính.

Đến cuối tháng 9/2020, PGS đang có tổng tài sản gần 2,103 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với hồi đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 878 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 1,225 tỷ đồng. Công ty đang nắm lượng hàng tồn gần 112 tỷ đồng, tăng 7% sau 9 tháng.

Đầu tư vào mảng điện mặt trời mái nhà

Vào đầu tháng 9/2020, Ban lãnh đạo PGS đã chấp thuận bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 dự án điện mặt trời mái nhà. Tổng số tiền dự kiến đầu tư cho dự án đạt gần 29 tỷ đồng, trong đó dự kiến lấy từ vốn chủ sở hữu 30%, còn lại 70% từ nguồn vốn vay.

Chi tiết bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 của PGS như sau

Nguồn: PGS

GAS muốn thoái sạch vốn tại PGS

Đầu tháng 10/2020, HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại PGS. GAS ghi nhận giá trị hợp lý cho gần 35.3% cổ phần tại PGS là 252 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2020.

Thương vụ này cho thấy định hướng của GAS trong giai đoạn 2019-2020 đã có sự chuyển biến đáng kể. Cách đây hơn một năm, ông lớn ngành khí vẫn còn nói về các hoạt động tái cấu trúc, theo đó tăng vốn tại PV GAS North (PVG) lên 51%, xây dựng phương án nâng sở hữu tại PGS lên 51% và cải thiện kết quả kinh doanh của PV PIPE, PV Coating.

Cổ phiếu PGS đã sụt giảm 47% kể từ đầu năm, khối lượng giao dịch bình quân gần 37,000 đơn vị/phiên. Trong phiên sáng ngày 27/10, PGS đang được giao dịch quanh mức giá 14,200 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu PGS qua 1 năm. Đvt: Đồng

Nguồn: VietstockFinance

Bài viết liên quan