Nhiều doanh nghiệp Việt muốn mở câu lạc bộ, chu cấp ăn sáng và chiều để tăng trải nghiệm cho nhân viên

Phần lớn chính sách mà doanh nghiệp Việt lựa chọn để tăng trải nghiệm cho nhân viên có nhiều yếu tố không thuộc về chuyên môn.

Theo báo cáo Trải nghiệm nhân sự Việt Nam 2020 do ACheckin phát hành, trong danh sách 10 điều các doanh nghiệp Việt muốn thực hiện nhất để cải thiện trải nghiệm tích cực cho nhân viên, yếu tố "có chương trình đào tạo, lộ trình phát triển rõ ràng" chiếm vị trí đầu tiên.

Nhiều doanh nghiệp Việt muốn mở câu lạc bộ, chu cấp ăn sáng và chiều để tăng trải nghiệm cho nhân viên

Ảnh: ACheckin.

Vị trí tiếp theo thuộc về yếu tố "lương thưởng, chế độ đãi ngộ. Đây đều là những điều trực tiếp tác động đến quyền lợi của nhân viên. Tuy nhiên danh sách cũng bao gồm các chính sách khác, như mở câu lạc bộ hoặc chu cấp ăn sáng/chiều cho nhân viên hay thậm chí cung cấp phòng tập thể thao/gym.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt cũng muốn đưa vào thực tiễn một số chính sách khác như cho phép nhân viên có giờ làm việc linh hoạt hoặc tuyên dương, khen thưởng.

Nhiều doanh nghiệp Việt muốn mở câu lạc bộ, chu cấp ăn sáng và chiều để tăng trải nghiệm cho nhân viên

Đối xử công bằng, tôn trọng đang là điểm mạnh của các doanh nghiệp Việt. Ảnh: ACheckin.

Với các chính sách đã thực hiện, "đối xử công bằng, tôn trọng" đang được các doanh nghiệp Việt thực hiện khá tốt, và đang dẫn đầu về chỉ số trong các chính sách mà các công ty đã thực hiện để cải thiện trải nghiệm môi trường làm việc.

Báo cáo chỉ ra rằng chỉ số công bằng luôn đạt trên mức 70% ở mọi qui mô doanh nghiệp (72% ở nhóm doanh nghiệp có qui mô 10-100 và trên 450 nhân sự; 75% ở nhóm doanh nghiệp có qui mô 101-250 và 251-450 nhân sự).

Các yếu tố đứng sau đối xử công bằng, tôn trọng là tin tưởng đồng nghiệp; văn hóa ghi nhận thành tích và văn hóa đóng góp cho xã hội.

Đối với trải nghiệm về người quản lí trực tiếp, nguyện vọng lớn nhất của nhân viên là việc các lãnh đạo thể hiện rõ ràng mong muốn. Qui mô công ty càng lớn, những người quản lí càng cần thể hiện rõ mục tiêu chiến lược.

Bài viết liên quan