Nhận 556 tỷ đồng từ đền bù đất, LNST 9 tháng của Cao su Phước Hòa (PHR) tăng 12% lên 725 tỷ đồng

Trong đó riêng quý 3/2020 Cao su Phước hòa lãi sau thuế 170 tỷ đồng.

cao su phước hòa, phr, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 390,8 tỷ đồng, giảm 1/3 so với quý 3/2019, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn ít hơn, chỉ 15,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp thu về còn 58 tỷ đồng, bằng 30% cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 54,6 tỷ đồng, giảm 34,5 3 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu giảm tiền cổ tức được nhận. Tính đến 30/9/2020 Cao su Phước Hòa còn ghi nhận khoản tiền gửi ngắn hạn, kỳ hạn 1 đến 2 tháng có giá trị gần 120 tỷ đồng, giảm 521 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Còn khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 đến 12 tháng có tổng giá trị 1.446 tỷ đồng (tăng 479 tỷ đồng so với đầu năm) và tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 12 tháng còn 437 tỷ đồng (tăng 168 tỷ đồng so với đầu năm).

Các công ty liên doanh liên kết mang về gần 6 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 8,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Công ty liên doanh liên kết của Cao su Phước Hòa gồm có KCN Nam Tân Uyên và Ngôi sao Geru.

Trong quý 3, Cao su Phước Hòa ghi nhận khoản thu nhập khác 118,8 tỷ đồng, giảm 204 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái – do công ty ghi nhận khoản tiền đền bù đất cho dự án khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 3 Cao su Phước Hòa báo lãi sau thuế 170 tỷ đồng, giảm 64% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 165 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 886 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng thành phẩm đạt 566 tỷ đồng, đóng góp 65% tổng doanh thu. Doanh thu từ cho thuê đất và sử dụng hạ tầng khu công nghiệp đạt 129 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng doanh thu.

Khoản thu khác 603 tỷ đồng, tăng 189 tỷ đồng so với cùng kỳ nhơ ghi nhận thu tiền bồi thường dự án khu công nghiệp tăng.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2020, dù doanh thu giảm mạnh, nhưng lợi nhuận sau thuế ngược lại tăng 11,6% so với cùng kỳ, đạt trên 725 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 701 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Bài viết liên quan