Nhà đầu tư chỉ đăng ký mua 14,3% lượng cổ phần VTK do Viettel đấu giá

10 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua 90.000 cổ phần của Tư vấn Thiết kế Viettel, trong khi lượng Viettel đem ra đấu giá là 630.748 cổ phần.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ có 10 nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký mua 90.000 cổ phần của Tư vấn Thiết kế Viettel (UPCoM: VTK), chỉ bằng 14,3% lượng cổ phần Viettel đem ra đấu giá.

Thời hạn nộp phiếu đấu giá là chậm nhất 16h00 ngày 8/12. Thời gian tổ chức đấu giá vào 14h00 ngày 10/12.

Tư vấn thiết kế Viettel là đơn vị đã thiết kế 5 đường trục cáp quang Bắc-Nam, tổng chiều dài trên 8.500 km, gần 190.000 km cáp quang rẽ nhánh và thiết kế trên 45.000 trạm BTS, trên 10.000 tuyến Viba…Viettel hiện nắm giữ 68% vốn điều lệ của Tư vấn thiết kế Viettel.

Kết quả kinh doanh trong 2 năm gần nhất của đơn vị này đều tăng trưởng âm. Theo đó, lợi nhuận năm 2018 giảm 2,9% xuống 17,9 tỷ đồng, năm 2019 cũng giảm 10,5% xuống 16 tỷ đồng. Công ty dự kiến kế hoạch 220 với doanh thu là 136 tỷ, lợi nhuận hơn 16 tỷ và cổ tức từ 15-20%.

Trên thị trường chứng khoán giá cổ phiếu VTK đang giao dịch ở mức 31.200 đồng/cp, cao hơn 13,4% so với giá khởi điểm mà Viettel đưa ra.

Bài viết liên quan