Người nhà Phó Tổng giám đốc của Quốc tế Sơn Hà bị phạt do mua bán chui cổ phiếu

Bà Phương là người liên quan của ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng giám đốc Quốc tế Sơn Hà.

Ngày 24/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết địnhc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đào Lệ Phương (địa chỉ: TT Công ty Xây dựng số 2, Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Theo đó, Bà Phương bị phạt 65 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Đào Lệ Phương là người liên quan của ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng giám đốc Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI), từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/3/2020 đã mua hơn 15,6 triệu cổ phiếu SHI, bán gần 14,3 triệu cổ phiếu SHI, từ ngày 1/4/2020 đến ngày 17/4/2020 đã mua 162.010 cổ phiếu SHI, từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/0/2020 đã mua 56.200 cổ phiếu SHI nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Bên cạnh đó, bà Phương còn bị phạt 17,5 triệu đồng do giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký. Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/5/2020, bà Phương đã bán 982.803 cổ phiếu SHI, không đúng với khối lượng đăng ký giao dịch (bán nhiều hơn 56.200 cổ phiếu so với số lượng đăng ký giao dịch là 926.603 cổ phiếu).

Bài viết liên quan