Ngân hàng phát hành 36.000 tỉ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

SSI Research cho biết, 9 tháng đầu năm, các ngân hàng (Vietinbank, BIDV, Seabank, ACB và TPBank) phát hành hơn 36.000 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn hơn 5 năm để tăng vốn cấp 2, cao hơn 5% tổng lượng phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của cả năm 2019.

Theo số liệu của Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành 9 tháng đầu năm đạt 341.000 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kì 2019. Qui mô thị trường TPDN tính trên GDP tăng nhanh từ mức 11,4% tại cuối 2019 lên 14,4% vào cuối tháng 9/2020.

Trong đó, các ngân hàng phát hành 95.600 tỉ đồng, chiếm 28%; các định chế tài chính khác phát hành 9.000 tỉ đồng, chiếm 2,7%.

Ngân hàng phát hành 36.000 tỉ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

9 tháng đầu năm, các ngân hàng (Vietinbank, BIDV, Seabank, ACB và TPBank) phát hành hơn 36.000 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn hơn 5 năm để tăng vốn cấp 2, cao hơn 5% tổng lượng phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của cả năm 2019 và chiếm 37,7% tổng lượng trái phiếu ngân hàng phát hành kể từ đầu năm đến nay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỉ lệ an toàn vốn tối thiếu (CAR) của nhóm các NHTM áp dụng theo Basel II tại cuối tháng 8 là 11,67%, tăng so với mức 11,13% vào tháng 1/2020; trong đó, nhóm NHTM Nhà nước là 9,71%, nhóm các NHTM cổ phần là 10,75%.

Ngân hàng phát hành 36.000 tỉ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Mặt khác, các ngân hàng cũng tăng cường giải ngân cho các dự án sản xuất và phân phối điện thông qua cả kênh cho vay và trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều trái phiếu của các công ty năng lượng như Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, các công ty Ea Súp, CTCP Năng lượng Bắc Phương… do các NHTM nắm giữ.

Trong nửa đầu năm 2020, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất và phân phối điện của khối các NHTM cổ phần cũng tăng thêm 11,9% so với cuối năm 2019, cao hơn rất nhiều mức tăng trưởng cho vay chung chỉ là 4,55%.

Theo SSI Research, mặc dù tất cả các trái phiếu năng lượng đều có tài sản đảm bảo hoặc được bảo lãnh thanh toán bởi bên thứ ba và điện mặt trời cũng đang được Nhà nước khuyến khích nhưng nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng vì: thời hạn trái phiếu rất dài; mạng lưới truyền tải điện quốc gia chưa đủ đáp ứng công suất các nhà máy điện mặt trời, đặc biệt ở khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận; giá ưu đãi 2.086 đồng/kWh chỉ áp dụng với các dự án điện mặt trời nằm trong qui hoạch và vận hành thương mại trước 1/1/2021 (theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg).

Bài viết liên quan