ND2, NED, QNS, GAB, THP, VRC, CCL, HDC, CTI, VCI, HVA, YBM, SPM, DRI, HTG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

thông tin giao dịch, lượng lớn cổ phiếu, hnx, shx, thị trường chứng khoán

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc (ND2): Ông Nguyễn hải Đăng, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 132.310 cp (tỷ lệ 0,26%). Giao dịch thực hiện ngày 22/10/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 8,1 triệu cp trong tổng số 21.193.879 cp (tỷ lệ 52,33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/10 đến 26/11/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NED, cùng thời gian, ông Trần Văn Huấn, anh ruột ông Trần Văn Huyên – Chủ tịch hĐQT – đăng ký mua 810.000 cp. Trước giao dịch ông Huấn sở hữu 368.900 cp (tỷ lệ 0,91%).

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Tổng giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 21.714.548 cp (tỷ lệ 6,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/10 đến 27/11/2020.

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP): Bà Lê Thanh Thảo, Phó Tổng Gám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Thảo sở hữu 1.052.320 cp (tỷ lệ 4,87%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/10 đến 27/11/2020.

CTCP Bất động sản đầu tư VRC (VRC): Ông Từ Như Quỳnh, Tổng Giám đốc, đã mua 739.530 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 2.127.550 cp (tỷ lệ 4,26%) lên 2.867.080 cp (tỷ lệ 5,73%). Giao dịch thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2020.

CTCP Đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (GAB): CTCP Tập đoàn FLC đã bán toàn bộ 1.240.000 cp (tỷ lệ 8,99%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/10/2200.

CTCP Đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL): Ông Nguyễn Triệu Dõng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8,5 triệu cp. Giao dịch thực hiện từ 21/10 đến 23/10/2020.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư, đã mua 250.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 14.555.638 cp (tỷ lệ 22,095%). Giao dịch thực hiện từ 10/10 đến 26/10/2020.

CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idicoc (CTI): Quỹ Victory Holding Investment Limited đã bán 180.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.622.930 cp (tỷ lệ 8,93%). Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2020.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 11.429.900 cp (tỷ lệ 6,9%). Giao dịch thực hiện ngày 21/10/2020.

CTCP Đầu tư HVA (HVA): Ông Nguyễn Vũ Phương, Ủy viên HĐQT, đã mua 200.000 cp (tỷ lệ 3,54%). Trước giao dịch ông Phương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 12/10 đến 23/10/2020.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM): Bà Hoàng Thị Phương, chị gái Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 295.769 cp (tỷ lệ 2,07%). Giao dịch thực hiện ngày 22/10/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu YBM, ông Phan Thế Tùng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.130.674 cp (tỷ lệ 7,915) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tùng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 22/10/2020.

CTCP S.P.M (SPM): Ông Đào Hữu Hoàng Vũ, con trai ông Đào Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1,8 triệu cp. Trước giao dịch ông Hoàng Vũ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/10 đến 28/11/2020.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Ông Lê Thanh Cường, Kế toán trưởng, đăng ký bán 100.000 cp (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/10 đến 20/11/2020.

Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ (HTG): Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT, đã mua 130.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 568.649 cp (tyyr lệ 2,53%). Giao dịch thực hiện từ 24/9 đến 23/10/2020.

Nguyên Phương

Bài viết liên quan