Nam Kim lãi quí III cao gấp 13 lần cùng kì năm ngoái

Quí III/2020, Nam Kim báo lãi 82,6 tỉ đồng; trong quí III/2019, lợi nhuận của công ty là 6,2 tỉ đồng.

Nam Kim lãi quí III cao gấp 13 lần cùng kì năm ngoái

Sản phẩm tôn của Nam Kim. (Ảnh: tonnamkim.com)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III mới được công bố, CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) đạt doanh thu thuần 3.376 tỉ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kì năm ngoái. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 5,6% nên lợi nhuận gộp nhảy vọt lên 242 tỉ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kì năm ngoái. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 3,3% lên thành 7,2%.

Các khoản chi phí tài chính, bán hàng, quản lí doanh nghiệp đều tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với lợi nhuận gộp, do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Kim đạt gần 92 tỉ đồng, cao gấp 124 lần con số 736 triệu đồng của quí III/2019.

Trong quí vừa qua, Nam Kim không có khoản lợi nhuận bất thường 12,3 tỉ đồng như cùng kì năm ngoái. Kết quả, Nam Kim ghi nhận lãi sau thuế 82,6 tỉ đồng trong quí III/2020, cao gấp 13,3 lần quí III năm ngoái. Toàn bộ lợi nhuận đều thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Cả năm 2020, Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỉ đồng, lãi sau thuế 200 tỉ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận.

Trước Nam Kim, nhiều doanh nghiệp ngành thép khác cũng đã công bố lợi nhuận tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) ghi nhận lãi sau thuế quí III hợp nhất đạt 3.785 tỉ đồng, tăng trưởng 111% so với cùng kì năm ngoái. Doanh thu thuần tăng trưởng 64% lên 24.686 tỉ đồng. Sau 9 tháng, Hòa Phát đã thực hiện 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 9.000 tỉ đồng của cả năm 2020.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) thì ước tính doanh thu thuần niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7/2019 đến 30/9/2020) đạt 27.538 tỉ đồng, tương đương 98% thực hiện niên độ trước cũng như kế hoạch đặt ra cho niên độ này.

Lợi nhuận sau thuế cả niên độ ước đạt 1.100 tỉ đồng, tăng 205% so với con số 361 tỉ đồng của niên độ trước và vượt 175% kế hoạch 400 tỉ đồng mà đại hội cổ đông đề ra. Sản lượng tiêu thụ cả niên độ này ước đạt trên 1,62 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước.

Trên thị trường chứng khoán, giá các cổ phiếu ngành thép cũng tăng mạnh trong những tháng qua.

Nam Kim lãi quí III cao gấp 13 lần cùng kì năm ngoái
Bài viết liên quan